Usługi


Prawo cywilne

Prawo cywilne

W ramach prawa cywilnego prawnik pomaga Klientom dochodzić roszczeń pieniężnych lub niepieniężnych oraz udziela pomocy m.in. w sprawach dotyczących własności rzeczy czy praw w postępowaniach: sądowym i egzekucyjnym.

Prawo karne

Prawo karne

W zakresie prawa karnego adwokat reprezentuje Klientów w postępowaniach toczących się przed organami ścigania, administracyjnymi i sądem. Służy wsparciem na każdym etapie spraw karnych i karno-skarbowych oraz przy wykroczeniach.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi sprawy rodzinne, takie jak rozwody, dotyczące zasądzenia alimentów bądź uregulowania praw rodzicielskich. Reprezentuje Klientów w kwestiach związanych z ustanowieniem rozdzielności majątkowej i podziałem majątku.


Prawo gospodarcze

Prawo handlowe i gospodarcze

W ramach prawa gospodarczego kancelaria adwokacka m.in. pośredniczy w negocjacjach handlowych. Wyspecjalizowany adwokat przygotowuje dla Klientów umowy handlowe bazujące na prawie cywilnym, gospodarczym czy spółek handlowych.

Prawo administracyjne

Prawo administarcyjne

Zakres prawa administracyjnego jest bardzo szeroki. Kancelaria zajmuje się m.in. sporządzaniem skarg, odwołań od decyzji administracyjnych i reprezentuje Klientów przed organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Prawo pracy

Prawo pracy

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy obejmuje postępowania przed sądami i organami administracji publicznej, negocjacje handlowe oraz sprawy związane z zakładaniem, rejestracją spółek czy zmian w KRS.


Odszkodowania

Odszkodowania

Oferujemy pomoc doświadczonego prawnika w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, komunikacyjnych, budowlanych czy błędów w sztuce lekarskiej, aby uzyskać należną rekompensatę.

NASZA KANCELARIA ADWOKACKA LUBLIN – PRAWO KARNE, GOSPODARCZE, CYWILNE, PRACY, RODZINNE

Kancelaria Adwokacka z Lublina, prowadzona jest przez adwokatów Piotra Janasa, Luizę Krawczyńską i Joannę Janas. Świadczy usługi prawne, polegające na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych, opinii, umów, reprezentowaniu przed sądami, organami administracji i ścigania, jak również organami państwowymi oraz innymi instytucjami. To także pomoc w prowadzeniu negocjacji pomiędzy stronami. Działalność Kancelarii prawnej zawsze opiera się na zasadach etyki adwokackiej i obejmuje takie dziedziny jak:

Każdy zatrudniony u nas adwokat rozwodowy lub specjalizujący się w innej problematyce prawnej – dobrze wie, że relacja między nim a Klientem powinna zawsze opierać się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Prawnika obowiązuje również zasada poufności w zakresie powierzanych informacji oraz toczącego się postępowania. Takimi zasadami kierują się na co dzień profesjonalne kancelarie adwokackie, a my do takich się zaliczamy.

To, czym wyróżnia się nasza kancelaria prawna na tle innych kancelarii radców prawnych i adwokackich w Lublinie, jest bardzo szeroka oferta świadczonych usług, dostosowana do klienta potrzebującego pomocy w bardzo zróżnicowanych sytuacjach. Nasi adwokaci świadczą kompleksową pomoc i obsługę prawną w przygotowaniu pism procesowych, udzielaniu porad prawnych, jak i reprezentowania klienta oraz jego interesu przed sądem, organami administracyjnymi, ścigania oraz innymi instytucjami.

Co istotne, poza reprezentowaniem interesu naszych klientów, postrzegamy bycie mediatorem za bardzo istotną funkcję adwokata bądź radcy prawnego, działając przede wszystkim w myśl obowiązujących zasad etyki adwokackiej. Działalność naszej kancelarii adwokackiej w Lublinie charakteryzuje szczerość i rzetelność w kontaktach z klientem. Za szczególnie istotne postrzegamy indywidualne podejście do każdego klienta oraz związanej z nim sprawy, tak aby świadczone usługi i porady prawne przyniosły możliwie najkorzystniejszy rezultat.

Adwokaci oraz radcy prawni pracujący w naszej kancelarii prawnej to specjaliści przede wszystkim z zakresu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, przedsiębiorców, osób prawnych oraz prowadzenia spraw klientów indywidualnych. Kancelaria adwokacka działa w mieście Lublin, ale prowadzimy także sprawy na terenie całej Polski. Nasz prawnik lub radca prawny może więc reprezentować Klienta na każdym etapie sprawy i w każdym miejscu.

PROWADZIMY SPRAWY Z ZAKRESU:

  • dochodzenia i egzekucji należności pieniężnych z tytułu m.in. umów cywilnoprawnych, umów o pracę (w tym także odszkodowania),
  • z zakresu prawa rzeczowego, np. o zasiedzenie, rozgraniczenie gruntów, eksmisję,
  • rozwodowe: o alimenty i kontakty z dziećmi,
  • karne: w charakterze obrońcy w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, jak również w roli pełnomocnika pokrzywdzonych, w tym w postępowaniach karnoskarbowych i wykroczeniowych,
  • prawa gospodarczego – m.in. negocjacje handlowe, umowy handlowe.

Ponadto, w zakres świadczonych przez kancelarię adwokacką w Lublinie usług wchodzi doradztwo i sporządzanie odpowiednich dokumentów. Oferujemy pomoc prawną w przygotowaniu umów, statutów, pism procesowych, pozwów, wniosków, apelacji, odwołań (np. od decyzji ubezpieczyciela w przypadku zaniżonej kwoty wypłaconego odszkodowania), skarg kasacyjnych itp. Kancelaria prawna jest otwarta na pomoc w każdej sytuacji mieszczącej się w ramach jej kompetencji, jednakże prowadzenie spraw z zakresu prawa gospodarczego, prawa spółek, zamówień publicznych, prawa oświatowego czy jest przez nas preferowane.

Jeśli potrzebują Państwo np. doświadczonego prawnika na rozwód lub adwokata do prowadzenia negocjacji, służymy naszą wiedzą i praktyką. Należymy do grona sprawdzonych i rzetelnych kancelarii adwokackich, które na swoim koncie mają już wiele wygranych spraw. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat świadczonych przez nas usług, skonsultować jakiś problem z radcą prawnym, to zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby lub prosimy o kontakt telefoniczny/mailowy.

Zapraszamy do kontaktu, z chęcią rozwiejemy twoje wątpliwości.

4 + 14 =