Pomoc prawna cudzoziemcom

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla cudzoziemców, m.in. w zakresie legalizacji pobytu, działalności gospodarczej, odszkodowań, pomocy w sprawach urzędowych, jak również we wszelkich postępowaniach cywilnych i karnych toczących się na terytorium RP. Podejmujemy się pomocy w następujących sprawach:

– zezwolenia na pobyt czasowy w celach zarobkowych, naukowych;

– zezwolenia na pobyt stały;

– zezwolenia na pobyt członków rodziny cudzoziemca

– uzyskanie obywatelstwa

– wydanie zezwolenia na pracę lub jego przedłużenia (w imieniu pracodawcy)

– zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem RP;

– rejestracji pojazdu lub uzyskania dokumentów związanych z uprawnieniami do kierowania pojazdami;

 Mieścimy się bezpośrednio przy budynku Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie.