Odszkodowania

Kancelaria adwokacka prowadzona przez Piotra Janasa i Luizę Krawczyńską świadczy szeroki zakres usług prawnych, w sytuacjach dotyczących odszkodowań. W świetle tego, jak wymagającym dla osoby nieznającej dobrze prawa jest dochodzenie odpowiedniego zadośćuczynienia, oferujemy klientom usługę, dzięki której ich sprawa zostanie poprowadzona od początku do końca z największą starannością, by rozwiązać ją w sposób pomyślny dla klienta. W przypadku dochodzenia odszkodowania w Lublinie nasza kancelaria jest odpowiednim wyborem ze względu na indywidualne podejście do każdej sprawy oraz rzetelność w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, złożeniu wniosków do organów ścigania oraz poprowadzenia sprawy na drodze sądowej. Wiemy, że tym, czego klient oczekuje, jest możliwie najszybsze rozwiązanie sprawy oraz ocena sytuacji już na początku współpracy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w egzekwowaniu uzasadnionego prawnie zadośćuczynienia, na wstępie jesteśmy w stanie określić wysokość odszkodowania, niezależnie od jego rodzaju oraz konkretnej sytuacji, w której znalazł się klient.

Przez lata pracy nad sprawami dotyczącymi odszkodowań w Lublinie, nabyliśmy ekspertyzę niezbędną do pracy nad następującymi sprawami:

  • wypadki przy pracy oraz w drodze do pracy (również wypadki budowlane)
  • błędy w sztuce lekarskiej
  • pokrycie kosztów długotrwałego leczenia (pobyt w szpitalu/placówce zdrowia, leki, opieka, zaadaptowanie mieszkania do potrzeb osoby chorej, przyrządy rehabilitacyjne, dojazdy)
  • zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, pogorszenie sytuacji życiowej/ zdrowotnej
  • rekompensata/zadośćuczynienie za wypadki komunikacyjne przeciw zakładom ubezpieczeniowym oraz innym osobom odpowiedzialnym z OC/AC
  • rekompensata za straty poniesione wskutek niezgodnego z postanowieniami wykonania umowy przez kontrahenta
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • rekompensata za zaniedbania obowiązków poczynione przez organy administracyjne, instytucje budżetowe oraz podmioty prywatne
  • o uzyskanie renty z tytułu utraconego dochodu i renty odszkodowawczej z tytułu zwiększonych potrzeb

Zapraszamy do kontaktu

15 + 4 =