Prawo handlowe i gospodarcze

Przedmiotem zainteresowania tej dziedziny prawa jest każdy podmiot gospodarczy od momentu jego powstania do zakończenia działalności. Obejmuje ono funkcjonowanie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
Szeroko rozumiane prawo handlowe i gospodarcze obejmuje m.in. tworzenie, rejestrację i obsługę spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń, sporządzanie umów i statutów spółek i innych osób prawnych, sporządzanie kontraktów handlowych, umów cywilnoprawnych ? w tym umów z zakresu prawa budowlanego, przewozowego, bankowego, prowadzenie negocjacji handlowych i dochodzenie należności z tytułu umów lub odszkodowań przed sądami, sądami polubownymi i organami administracji państwowej, a także zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • Prowadzenie negocjacji handlowych
  • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądami i organami administracji publicznej
  • Reprezentacja przed KRS (zakładanie i rejestracja spółek, wprowadzanie zmian w KRS)
  • Sporządzanie umów handlowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych (m.in. umowy sprzedaży, ubezpieczenia, agencyjnej, przewozu, składu, franchisingu)
  • pomoc w sporządzaniu wymaganych dokumentów w procesie rejestracji przedsiębiorców (projekty umów, statuty, aktów założycielskich)
  • pomoc przy zmianach organizacyjnych spółek (przekształcania, łączenia) oraz przy likwidacji spółek
  • sporządzanie projektów uchwał
  • sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie treści umów

Zapraszamy do kontaktu

1 + 4 =