Adwokat Odszkodowania - Lublin

Wiele osób nieznających przepisów prawa, ma problem z uzyskaniem należnego im zadośćuczynienia. Nasza kancelaria podejmuje się spraw o odszkodowania przysługujące z różnych tytułów. Każdą z nich realizuje z należytą skrupulatnością, uwzględniając indywidualną sytuację klienta. Na pomoc adwokata mogą liczyć osoby poszkodowane w wyniku:

 • wypadków komunikacyjnych – adwokat reprezentuje kierowcę, pasażera, pieszego albo rowerzystę,
 • wypadków w pracy i w drodze do pracy – w tym także tych, jakie mają miejsce na budowie,
 • błędów lekarskich,
 • różnych innych zdarzeń losowych.

Wieloletnie doświadczenie w egzekwowaniu uzasadnionego prawnie zadośćuczynienia, jakie posiada adwokat, zwiększa szansę klienta na to, aby otrzymać, m.in.:

 • rekompensatę za ból i cierpienie spowodowane wypadkiem,
 • odszkodowanie obejmujące koszty leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, adaptacji mieszkania do potrzeb osoby chorej, zakupu leków, sprzętu medycznego, opieki osób trzecich itp.
 • rentę z tytułu utraconego dochodu,
 • rentę odszkodowawczą z tytułu zwiększonych potrzeb,
 • zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby bliskiej,
 • jednorazowe wsparcie finansowe z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej z powodu śmierci osoby bliskiej,
 • rentę z tytułu utraty żywiciela rodziny,
 • rekompensatę za straty będące skutkiem niezgodnego z postanowieniami wykonania umowy przez kontrahenta,
 • zadośćuczynienie za zaniedbanie obowiązków ze strony organów administracyjnych, instytucji budżetowych oraz podmiotów prywatnych.

Profesjonalna pomoc mediatora w Lublinie

Sprawy o odszkodowania często są bardzo trudne i wiążą się z wieloma emocjami osób poszkodowanych, które już sporo wycierpiały w wyniku różnych zdarzeń losowych. Adwokat często przyspiesza starania o uzyskanie należnej rekompensaty i przejmuje na siebie sprawy formalne związane z dochodzeniem należności. Dochodząc do porozumienia ze sprawcą, można uniknąć kosztownego i długiego postępowania sądowego. Na drodze mediacji nie chodzi o wskazanie winnego/niewinnego zaistniałej sytuacji, tylko o skonfrontowanie roszczeń obu stron i dążenie do zawarcia ugody. Proces ten ma szansę odbyć się w atmosferze znacznie spokojniejszej i mniej stresującej obie strony.