Prawo rodzinne Lublin

Prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, ze względu na towarzyszące im emocje, jest zawsze trudne. Adwokat rozwodowy w Lublinie specjalizujący się kwestiach związanych m.in. z zawarciem i ustaniem małżeństwa, podziałem majątku czy regulacją stosunków między rodzicami a dziećmi, to osoba, której zadaniem jest wsparcie klienta. Dopilnowuje, aby wszystkie niezbędne pisma trafiły do właściwej instytucji i w wymaganym terminie. Prawnik dba o to, aby wszelkie stosunki majątkowe oraz niemajątkowe, jakie wynikają z faktu zawarcia małżeństwa, aktu przysposobienia czy opieki, zostały uregulowane zgodnie z przepisami i w interesie klienta, którego reprezentuje.

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw:

 • o rozwód – z orzeczeniem o winie małżonka lub bez orzekania o winie,
 • dotyczących podziału majątku wspólnego,
 • w zakresie ustanowienia rozdzielności majątkowej,
 • o eksmisję z mieszkania,
 • o alimenty – ustalenie, zwiększenie, obniżenie, zawieszenie, umorzenie,
 • z obszaru władzy rodzicielskiej – pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej, określenia kontaktów z dzieckiem,
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
 • o separację,
 • w kwestii przysposobienia,
 • dotyczących określenia rozdzielności majątkowej i zarządu majątkiem wspólnym,
 • w zakresie uznania dziecka oraz unieważnienie tego uznania.

Adwokat rozwodowy

Ani ostateczne rozstanie się małżonków, ani inne związane z tym konsekwencje nie są łatwym doświadczeniem. Zgodnie z prawem ważna jest równość małżonków, zasada trwałości małżeństwa oraz zabezpieczenie losów dzieci.

Z uwagi na skomplikowane kwestie i decydujące o przyszłości nie tylko osób dorosłych, ale często i małoletnich, rozwody powinny być prowadzone przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia adwokata, którego specjalizacją są sprawy rodzinne. Z racji swojej praktyki jest bowiem w stanie przewidzieć wiele sytuacji i rozstrzygnięć prawnych.

Zazwyczaj nie jest łatwo zdecydować się na rozwód. Warto to skonsultować, m.in. z prawnikiem, aby poznać konsekwencje prawne oraz ustalić ewentualną strategię działania.