Usługi

Usługi wykonywane w ramach następujących zespołów przepisów


Prawo cywilne

Prawo cywilne

Świadczymy usługi z zakresu prawa cywilnego. Pomagamy w zakresie dochodzenia należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym oraz dochodzenia należności od zakładów ubezpieczeń.

Prawo karne

Prawo karne

Oferujemy pełen zakres usług w obronie w postępowaniu przed organami ścigania oraz w postępowaniu sądowym. Pomagamy również w sprawach karnych, karno – skarbowych oraz w wykroczeniach.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Reprezentujemy strony w sprawach rodzinnych tj. rozwody, ustalanie kontaktów z dziećmi, ustanowienie rozdzielności majątkowej i podziału majątku.


Prawo gospodarcze

Prawo handlowe i gospodarcze

Pośredniczymy w prowadzeniu negocjacji handlowych oraz w sporządzaniu umów handlowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych.

Prawo administracyjne

Prawo administarcyjne

Prawo administracyjne to szeroki dział prawa obejmujący regulacje dotyczące szeregu aspektów życia.

Prawo pracy

Prawo pracy

Prowadzimy m.in negocjacje handlowe, reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami i organami administracji publicznej oraz KRS(zakładanie i rejestracja spółek, zmiany w KRS).


Odszkodowania

Odszkodowania

Zajmujemy się m.in. sprawami wypadków przy pracy, wypadkami budowlanymi, błędami w sztuce lekarskiej, pokryciem kosztów leczenia.