Adwokat - prawo karne Lublin

Dziedziną prawa regulującą zasady odpowiedzialności karnej jest prawo karne. Określa ono czyny kwalifikowane jako przestępstwa oraz środki karne, które stosuje się wobec sprawców i sposób ich wykonywania. Kancelaria z Lublina zajmuje się czynami o niewielkiej społecznej szkodliwości (tzw. wykroczeniami) i przestępstwami. Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych dotyczących klientów indywidualnych oraz firmowych wspiera ich swoją wiedzą i doświadczeniem na każdym etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego. Jego zadaniem jest m.in.:

  • obrona przed organami ścigania – np. Policją i Prokuraturą,
  • reprezentacja w postępowaniu karnym, w tym przed sądem,
  • występowanie w imieniu osób pokrzywdzonych,
  • opracowywanie pism procesowych – apelacji, prywatnych aktów oskarżenia, zażaleń, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
  • obrona w postępowaniu karno-skarbowym.

Sprawy karne pod nadzorem adwokata

Adwokatowi zlecić można prowadzenie spraw o przestępstwa i wykroczenia, w tym także skarbowe. Podejmuje się reprezentacji klientów starających się o ułaskawienie czy odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Służy pomocą prawną przy:

  • dochodzeniu roszczeń cywilnych powstałych na skutek przestępstw,
  • składaniu wniosków i zażaleń w sprawach, które dotyczą np. odroczenia wykonania kary czy przedterminowego zwolnienia,
  • sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego – obejmujących np. kwestie niekorzystnego rozporządzenia mieniem czy odpowiedzialności członków organów spółki w związku z działaniem na jej szkodę lub niegospodarność.