Prawo karne

Dziedziną prawa regulującą zasady odpowiedzialności karnej jest prawo karne. Określa ono czyny kwalifikowane jako przestępstwa oraz środki karne, które stosuje się wobec sprawców i sposób ich wykonywania. Kancelaria z Lublina zajmuje się zarówno przestępstwami, jak i czynami o niewielkiej społecznej szkodliwości (tzw. wykroczeniami). Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych dotyczących klientów indywidualnych oraz firmowych wspiera ich swoją wiedzą i doświadczeniem na każdym etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego. Podejmujemy się:

  • reprezentacji przed organami ścigania – np. Policją i Prokuraturą,
  • reprezentacją  w postępowaniu karnym  przed sądem,
  • występowania  w imieniu osób pokrzywdzonych przestępstwem,
  • opracowywania pism procesowych – apelacji, prywatnych aktów oskarżenia, zażaleń, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
  • obrony w postępowaniu karno-skarbowym,
  • dochodzenia roszczeń cywilnych powstałych na skutek przestępstw,
  • reprezentacji w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje komunistyczne.

Sprawy karne pod nadzorem adwokata

Naszym Adwokatom można zlecić prowadzenie spraw o przestępstwa i wykroczenia, w tym także skarbowe. Podejmujemy się reprezentacji Klientów starających się także o ułaskawienie i odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Służymy pomocą prawną przy składaniu wniosków o:

  • odroczenie wykonania kary,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.