Prawo handlowe i gospodarcze Lublin

Przepisy prawa handlowego i gospodarczego dotyczą każdego podmiotu od momentu rozpoczęcia aż do zakończenia działalności. Podlegają im osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej.

W ramach świadczonych przez kancelarię mieści się wsparcie, m.in.

  • przy tworzeniu, rejestracji oraz obsłudze (w tym zmianach organizacyjnych i likwidacji) spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń,
  • w zakresie przygotowywania umów i statutów spółek oraz dla innych podmiotów prawnych,
  • przy opracowywaniu kontraktów handlowych,
  • przy sporządzaniu umów cywilno-prawnych – z zakresu m.in. prawa budowlanego, przewozowego, bankowego,
  • w zakresie prowadzenia przez wyspecjalizowanego adwokata negocjacji handlowych,
  • przy dochodzeniu należności z tytułu umów lub odszkodowań przed sądami, sądami polubownymi i organami administracji państwowej,
  • w postaci zastępstwa w postępowaniach egzekucyjnych.

Szeroki zakres usług prawniczych

Kancelaria obsługuje klientów z Lublina i okolic. Prawnik, którego specjalizacją jest prawo gospodarcze, reprezentuje ich przed:

  • sądami i organami administracji publicznej,
  • Krajowym Rejestrem Sądowym – podczas zakładania i rejestracji spółek czy wprowadzania zmian w KRS-ie.

Ponadto sporządza umowy handlowe z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych. Mogą to być np. umowy sprzedaży, ubezpieczenia, agencyjne, przewozu, franchisingu. Wiedza, jaką posiada adwokat, przydaje także przy przygotowywaniu dokumentów w procesie rejestracji przedsiębiorców. Tworzy wówczas, np. projekty umów, statuty, akty założycielskie.

Z działalnością gospodarczą często związane są negocjacje. Prowadzenie ich przez prawnika może pomóc osiągnąć zamierzony cel handlowy.