Adwokat - prawo pracy Lublin

Prawo pracy to ogół norm prawnych regulujących stosunki pracownicze na podstawie kodeksu pracy, ale także zawartych w Karcie Nauczyciela, pragmatykach służbowych. Reguluje stosunki między konkretnym pracownikiem i pracodawcą oraz odnosi się do organizacji pracodawców i pracowników, a także układów i sporów zbiorowych.   Podstawowe sprawy z zakresu prawa pracy to sprawy o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzeń o prace za bezskuteczne, o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, sprawy o roszczenia z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, odszkodowania za wypadki przy pracy.

Szeroki wachlarz usług związanych z prawem pracy

Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach:

 • przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
 • konstruowania  i opiniowania umów o pracę, układów zbiorowych pracy
 • wydania świadectwa pracy,
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • stosowania kar porządkowych
 • roszczeń wynikających z nieuzasadnionego wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę,
 • pomoc w tworzeniu regulaminów pracy i wynagradzania,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • uznanie wypowiedzeń o prace za bezskuteczne
 • odszkodowania za wypadki przy pracy
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji
 • postępowanie przed Państwową Inspekcją Pracy
 • dochodzenie należności ze stosunku pracy wynikających z mobbingu, dyskryminacji w zatrudnieniu